Tuesday, September 23, 2008

***Membaca Surah Yaasin & Tahlil***


Hari ini sempena hari guru,Majlis membaca Yaasin dan Tahlil bertempat di Kubah Makam Diraja,Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Menteri Pendidikan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman,juga hadir Timbalan Menteri Pendidikan , Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
Sebahgian daripada teman-teman seperjuangan yang turut hadir sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Guru 2008.

No comments:

 
© free template by Blogspot tutorial